Elspeth Diederix / When Red Disappears

straks te zien /

Fotokunstenaar Elspeth Diederix heeft de laatste jaren veel bekendheid verworven met haar bijzondere oog voor de wereld van de botanie. Op haar blog The Studio Garden is haar beeldende omgang met de plantenwereld in alle seizoenen te volgen. Voor haar project When Red Disappears heeft zij de biotoop van tuin en veld tijdelijk verruild voor die van de flora en fauna van de Zeeuwse wateren.

Eerder heeft Diederix al onderwaterprojecten in (sub)tropisch blauw-heldere zeeën uitgevoerd. Nu wilde ze onderzoeken of het koude, troebele Nederlandse zeewater even kleurrijke taferelen zou kunnen opleveren als de subtropische wateren. En wat zich op onze zeebodem bevindt, overtrof zelfs haar voorstellingsvermogen: een buitengewoon rijkgeschakeerde kleurenrijkdom, die zich pas in alle glorie openbaart zodra ze door de fotograferende duikster wordt aangelicht. Dan vertonen zich de wonderlijke bodembegroeiingen en -afzettingen op rotsachtige formaties vol organisch leven in de vorm van onder meer schelpen, sponzen, anemonen en zakpijpjes. Diederix is deze latente geheimen onder water intuïtief gaan herkennen, en als ze ze eenmaal heeft uitgelicht, weet ze er door zorgvuldig te kadreren de mooiste composities aan te ontlenen.

Het verrassingseffect is des te groter naarmate de fotografe dieper in het water afdaalt – tot voorbij het punt waarop het rood volledig is geabsorbeerd. Onder het schijnsel van de onderwaterlamp laten de organismen zich dan van hun meest betoverende en verleidelijke kant zien. De titel van de tentoonstelling is een toespeling op dit opmerkelijke verschijnsel.

In When Red Disappears wordt de onderwaterwereld opgeroepen in uiteenlopende media en met verschillende presentatiewijzen (zoals foto’s, lichtbakken, film en bijzondere artefacten uit het Rijksmuseum). Elke zaal toont een specifiek aspect van dit onbekende stuk natuur.

Een rode draad in het werk van Elspeth Diederix (1971, Nairobi) is het uitlichten en verbijzonderen van schijnbaar alledaagse dingen die (ons) zo vertrouwd lijken. Ze vangt de momenten waarop die alledaagsheid plaats maakt voor iets nieuws, waarop de dingen even losgezongen worden van hun vertrouwde betekenis, wanneer de schoonheid op de voorgrond treedt en de dingen voor een ogenblik abstract worden. Haar werk van de afgelopen jaren is globaal onder te verdelen in drie categoriën: stillevens, het botanische werk en de onderwaterfotografie. De kruisbestuiving en wisselwerking tussen deze genres maakt dat ze vaak naadloos in elkaar overlopen. Door middel van een unieke mix van compositie, kleur en lichtval weet Diederix een intense ervaring van de schoonheid van de natuur te bewerkstelligen die ons kortstondig uit de waan van de dag weet te tillen.

Publicatie

Bij de tentoonstelling zal een gelijknamig boek uitkomen, ontworpen door Hans Gremmen en uitgegeven door Fw:Books.

fotografen uit collectie

Elspeth Diederix