Thomas Struth

Nagato Bay, Kiwado, 1996

Todai-ji, Daibatsu-den, Nara, 1996

Chiesa dei Frari, Venetië, 1995