Craigie Horsfield

La Paloma, carrer Tignes, Barcelona, Febre 1996, 1996

Carrer Sant Llàtzer, Barcelona, March 1996, 1996