14 juni 2014 / 7 september 2014 Taco Anema / Het overleg. Portretten van Nederlandse besturen

De tentoonstelling Nederlandse Besturen gaat over het verschijnsel dat een essentieel deel van de Nederlandse bevolking initiatieven ontplooit in sectoren van de samenleving waarin de overheid en het bedrijfsleven niet actief zijn, of tekortschieten. Om in dit land iets gedaan te krijgen omringen Nederlanders zich met gelijkgestemden, ze gaan naar de notaris en richten een vereniging of een stichting op. Zij doen dit vrijwillig, onbezoldigd en in het volle vertrouwen dat ze daarin succesvol zullen zijn. En, ze doen het al eeuwen. Je komt het tegen in alle lagen van de bevolking, los van sociale, religieuze of geografische achtergronden. De nieuwe Nederlanders vormen hierop geen uitzondering. Het is een onvervreemdbaar deel geworden van de Nederlandse identiteit.

In 2009 is Taco Anema aan de serie over Nederlandse besturen begonnen: ‘het land leek toen in de war. Enerzijds kregen prominente historici van de overheid de opdracht uit te zoeken wat ons Hollanders tot Hollanders maakt, anderzijds schoof diezelfde overheid binnen Europa vol zelfvertrouwen het poldermodel naar voren als een reële oplossing voor de crises.’ Of het poldermodel inderdaad de oplossing zal zijn voor de huidige malaise is nog maar de vraag. Taco Anema laat zien dat het in ieder geval één pijler is van het blakende, Hollandse zelfvertrouwen.

In 2009 waren onder de titel Hollandse Huishoudens de familieportretten van Taco Anema in Huis Marseille te zien. 

Zoals er zijn: ...ballotage commissie Tennisclub Groenendael, de kalkcommissie (de groep die verantwoordelijk is voor de belijning van het voetbalveld) ledenraad, universiteitsraad, directie, verenigingsvergadering, Raad van Advies, Netwerk, wijkvaders, College van Advies, College van Toezicht, Hoge Raad van Adel, Redactieraad, feestcommissie, Jaarclub, Corps, Senaat (studenten), Gemeente (van kerk), Classis Synode, Jongelingsvereniging, mannenvereniging, bestuur van de Moskee, Blijf van mijn Lijf huis, Kabinet, Gedeputeerde staten, College van B en W, Fractie, Staten Generaal, Eerste en Tweede Kamer, Waterschapsbestuur, Heemraden, De Kring...

Taco Anema, Nederlandse besturen, publicatie in voorbereiding bij het NAi, Rotterdam

Moslim women's organisation Al Nisa

Moslim women's organisation Al Nisa
Taco Anema,
2013

Parish of the Monastery Church

Parish of the Monastery Church
Taco Anema,
The Hague, 2013