Rondleidingen & Workshops 2013/2014

Huis Marseille, Museum voor Fotografie sinds 18 september 1999, is bij uitstek een plek voor interactie tussen experts en publiek. In een tijd dat fotografie een massamedium is geworden, ligt in Huis Marseille de aandacht juist op de ‘verbijzondering’ van het medium en het unieke van het auteurschap. De positie van de fotografie binnen de kunsten en de wereld om ons heen biedt vele aanknopingspunten voor een levendig educatief programma met de nadruk op participatie en beleving.

Op 7 september 2013 opende Huis Marseille een museumruimte die in omvang verdubbeld is. Door drie doorgangen op verschillende verdiepingen werden de grachtenhuizen Keizersgracht 401 en 399 met elkaar verbonden, zodat men nu op verschillende manieren door het museum kan dwalen. Naast de vier wisselende tentoonstellingen per jaar die het hoofdprogramma van Huis Marseille vormen, zal er in de toekomst ook ruimte zijn voor collectiepresentaties, installaties en kleine projecttentoonstellingen.

Workshop cyanotypie in de tuin van Huis Marseille. Foto: Huis Marseille, 2012

Workshop cyanotypie in de tuin van Huis Marseille. Foto: Huis Marseille, 2012

Speciale programmering
Bij Huis Marseille kunt u terecht voor speciale rondleidingen en cursussen, die in de regel verbonden zijn met de actualiteit van het tentoonstellingsprogramma. Rondleidingen worden onder meer gegeven door de exposerende fotografen, de conservator en onze vaste rondleiders. Cursussen worden speciaal ontwikkeld om bij de inhoud van de exposities aan te sluiten. Informatie over de speciale programmering vindt u in onze nieuwsbrief en op onze website.

Artist talk met Juul Kraijer tijdens de tentoonstelling 'De herontdekking van de wereld', 15 september 2013

Artist talk met Juul Kraijer tijdens de tentoonstelling 'De herontdekking van de wereld', 15 september 2013

Programma op maat
Huis Marseille biedt de mogelijkheid voor het aanvragen van een programma op maat. Scholen, BSO’s verenigingen, groepen particulieren of bedrijven kunnen hier terecht voor workshops en rondleidingen, maar ook voor ‘salonbijeenkomsten’, lezingen en symposia staan wij open.

Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met Wannes Ketelaars: wannesketelaars@huismarseille.nl
T 020 531 89 80

De toegang tot Huis Marseille is gratis voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar

Resultaat van de workshop straatfotografie. Foto: leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen, oktober 2012

Resultaat van de workshop straatfotografie. Foto: leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen, oktober 2012