Adres
Keizersgracht 401
1016 EK Amsterdam

T 020 531 89 89
F 020 531 89 88
E info@huismarseille.nl

Entree
€ 8,–
€ 4,–: studenten / 65+ / groepen > 8 personen / CJP / Stadspas / Rembrandtpas
Gratis: kinderen t/m 18 jaar / Museumkaart / I Amsterdam City Card / ICOM

Rondleidingen
Tevens is het mogelijk om tijdens openingstijden een rondleiding te boeken

Huis Marseille aan de Keizersgracht (foto: Eddo Hartmann, 2013)

Huis Marseille aan de Keizersgracht (foto: Eddo Hartmann, 2013)

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag, 11–18 uur

Gesloten op: maandagen, 27 april, 25 december, 1 januari, en tijdens de inrichting van een nieuwe tentoonstelling (in de week voorafgaand aan de opening).

Wel geopend op alle overige feestdagen, inclusief maandag 2e Paasdag en maandag 2e Pinksterdag.

Route
Openbaar vervoer: tram 1, 2 en 5, halte Leidsestraat/Keizersgracht.

Parkeren: Europarking (Marnixstraat), Byzantium (Tesselschadestraat)

Huis Marseille (foto: Eddo Hartmann, 2013)

Huis Marseille (foto: Eddo Hartmann, 2013)

Toegankelijkheid
Vanwege het historische karakter van de twee grachtenpanden waarin Huis Marseille is gevestigd, is het museum helaas niet rolstoeltoegankelijk. 

Nieuwsbrief
Als u op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten kunt u zich opgeven voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan regelmatig berichten via e-mail, zoals ons tentoonstellingsprogramma, uitnodigingen voor openingen en informatie over speciale evenementen.

Medewerkers
Nanda van den Berg, directeur
Wannes Ketelaars, algemeen manager
Anna Kruyswijk, assistent conservator
Ann Gimpel, tentoonstellingscoördinator / collectiebeheerder
Carolin Reichert, coördinator
Vincent Zedelius, coördinator
Tim Mooij-Knip, coördinator
Benjamin van Gaalen, medewerker pers en publiciteit
Philip Lüschen, medewerker tentoonstellingscoördinatie
Janneke van der Ham, bibliothecaris

Bestuur
Jos de Pont (voorzitter)
Hendrik Driessen
Steven Vis
Diederik van der Mieden van Opmeer
Sacha de Boer

Gezicht op de Keizersgracht, met links nr. 399 en Huis Marseille (foto: Jan Versnel)

Gezicht op de Keizersgracht, met links nr. 399 en Huis Marseille (foto: Jan Versnel)

Colofon
Ontwerp: Bart de Haas / Michaël Snitker
www.bartdehaas.nl / www.snitker.nl
Constructie: Driebit, Amsterdam, www.driebit.nl
Teksten: Huis Marseille
Foto's: betreffende fotografen
Font: het lettertype Massilia (regular, italic, bold) is exclusief ontworpen ten behoeve van Huis Marseille en zij is tevens houdster van de daarop rustende auteursrechten. Het is niet toegestaan dit lettertype te gebruiken, te verveelvoudigen of anderszins openbaar te maken, zonder instemming van Huis Marseille.

 

Doelstelling
De doelstelling van stichting Huis Marseille Museum voor Fotografie is de bevordering van fotografie d.m.v het maken en tonen van tentoonstellingen, het opbouwen van een collectie, een bibliotheek en gerelateerde evenementen.

Organisatie
Voor de samenstelling van bestuur en personeel zie boven.

Financieel beleid
Stichting Huis Marseille Museum voor Fotografie is opgericht voor onbepaalde tijd. Het beleid van de stichting is er op gericht dat de opbrengsten van het vermogen de exploitatie en de collectie waarborgen. Het vermogen wordt beheerd door externe vermogensbeheerders. De jaarrekening wordt intern opgesteld en gecontroleerd door een extern accountantskantoor en voorzien van een goedkeurende verklaring. Het boekjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Staat van baten en lasten 2012/2013 (x 1.000 euro): baten 116; lasten -1.093; overige baten en lasten -218; saldo -759.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur worden op marktconforme wijze beloond. Zij ontvangen niet een bovenmatige vacatievergoeding voor de door hen beloonde diensten. Zij onvangen wel een onkostenvergoeding. Het beloningsbeleid van de stichting is gebaseerd op een interne salarisregeling. De directie en de medewerkers ontvangen een marktconforme, in de sector gebruikelijke, vaste maandelijkse vergoeding en vakantiegeld. Het salaris van de directeur blijft onder de norm van het Normering Topinkomen.

Verdere gegevens
Stichting Huis Marseille museum voor Fotografie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34107067.